Landelijk meldpunt Leger des Heils

Sinds maandag 12 december is er een landelijk meldpunt voor Oekraïense vluchtelingen met onbegrepen gedrag gefaciliteerd door het Leger des Heils. Dit meldpunt is bedoeld voor volwassen Oekraïense vluchtelingen die:

 • problemen hebben rond aanpassingen gedrag (ontstaan door een combinatie van psychiatrische problematiek en/of LVB)
 • kampen met langdurige verslaving aan (hard)drugs en/of alcohol,
 • behoefte hebben aan structuur
 • beperkte of geen zelfverzorging hebben
 • contacten hebben met politie en justitie

Het meldpunt is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 via 088-0653202 of Landelijk.Meldpunt.Oekraine@legerdesheils.nl .

Voor cliënten met een lichter profiel, kan eventueel gekeken worden of er een intramurale plek beschikbaar is, daar waar dat passend is.

Het meldpunt verzorgt een eerste triage voordat een cliënt kan worden doorverwezen naar 1 van de plekken van het Leger des Heils in de regio.

Dit meldpunt is niet bedoeld voor:

 • Derdelanders die niet langer valt onder de richtlijn tijdelijke bescherming (Richtlijn Tijdelijke Bescherming);
 • Acute psychiatrie (behandeling / opname is dan voorliggend);
 • Niet in staat om samen met andere te wonen vanwege triggers;
 • Verpleeghuiszorg of somatische zorg die niet op een beschermd wonen locatie geleverd kan worden;
 • Dusdanige agressie problematiek waardoor een besloten / gesloten setting noodzakelijk is;
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • Niet medicatie trouw waardoor er een acuut gevaar kan ontstaan;
 • Dusdanig groepsontwrichtend waardoor er een gevaar kan ontstaan voor medebewoners en begeleiding.