Flexwoningen Ravenstein

Net als in veel gemeenten is er in de gemeente Oss een groot gebrek aan betaalbare woningen. Om op korte termijn in die grote behoefte te voorzien, willen gemeente Oss en Mooiland onder meer in Ravenstein tijdelijk flexwoningen plaatsen. We willen dat doen op het terrein tussen Den Ong, Muizenbergpad en Weemsehof. Hieronder leest u meer over de plannen voor flexwoningen in Ravenstein.

Waarom flexwoningen?

In de huidige wooncrisis staan vooral jongeren en jonge gezinnen te springen om een betaalbare woning. Ook inwoners die bijvoorbeeld gaan scheiden of om andere redenen dringend een woning nodig hebben, vissen op dit moment achter het net. We verwachten dat die vraag alleen maar groter wordt.

Om mensen uit Ravenstein en omgeving aan een betaalbare woning te helpen, werken we hard aan de ontwikkeling van onder meer het Stationskwartier. Maar dat helpt de woningzoekenden van dit moment niet. Daarom willen we in Ravenstein een aantal tijdelijke flexwoningen bouwen. Met flexwoningen helpen we snel velen vooruit.

Waarom op deze plek?

Op het terrein tussen Den Ong, Muizenbergpad en Weemsehof plaatsen we naar verwachting halverwege maart 2024 vijfentwintig tijdelijke flexwoningen. De plek heeft een bedrijfsbestemming, maar is niet meer als zodanig in gebruik. Het terrein biedt plek aan 25 grondgebonden flexwoningen.

Wat zijn flexwoningen?

Om de woningzoekenden op korte termijn een betaalbare woning te kunnen bieden, bouwen we flexwoningen. Dit zijn woningen die in een fabriek gemaakt worden en daardoor snel geplaatst kunnen worden. Flexwoningen zijn complete, moderne woningen die er mooi en fris uitzien. Ze zijn daarmee zeer geschikt voor een brede groep inwoners die op zoek is naar een betaalbare woning.

Het plan in het kort

Op het terrein plaatsen we 25 flexwoningen. Het gaat om 10 flexwoningen in 2 bouwlagen en 15 flexwoningen in 1 bouwlaag. Het gebied is voor autoverkeer bereikbaar via een ontsluiting achter de Weemse Hof. Daar ligt nu ook de toegangsweg naar het terrein. Ook wordt er pad aangelegd voor fietsers en voetgangers naar de Hongerveldstraat. De wal met begroeiing en de aanwezige bomen blijven behouden, met uitzondering van de doorsteek voor het voet/fietspad naar de Hongerveldstraat. Op het terrein leggen we 25 parkeerplaatsen aan. Bekijk het plan hieronder:

Omgevingsvergunning verleend

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 25 tijdelijke flexwoningen in Ravenstein, Weemse Hof 5 t/m 29. Kenmerk: ZKN 1334702 (NL.IMRO.0828.OVtflxachtrwhfrvs-VG01)
Op 10 januari 2024 is de omgevingsvergunning verzonden aan Mooiland. De bezwaartermijn is op 11 januari 2024 gestart.

Planning

- Op 29 januari 2024 zijn de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein gestart.
- In de carnavalsvakantie, 10 t/m 18 februari 2024, zijn de funderingspalen geplaatst.
- Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 maart zijn de woningen op de locatie neergezet.
- Vanaf 1 april worden de nutsvoorzieningen aangebracht.

De woningen zijn nog niet direct geschikt voor verhuur. De verhuur kan pas starten nadat de werkzaamheden op en rond het terrein zijn afgerond, de nutsvoorzieningen zijn geïnstalleerd en de inrichting van de openbare ruimte afgerond zijn.
De toekomstige bewoners ontvangen naar verwachting eind mei/ begin juni de sleutels.

Flexwoningen in Ravenstein

Vragen?

Heeft u een vraag hierover? Stuur dan een mail naar flexwoningen@oss.nl.