Wal Kwartier: herontwikkeling V&D - De Wal

Wat vooraf ging

Gemeente Oss werkt al sinds 2008 aan plannen voor het pand van de voormalige V&D in het stadscentrum. Dat doen we samen met de eigenaar van het pand: de Van Deursen Group. Deze plannen zijn onderdeel van de Visie Dynamisch Stadscentrum, dat ook veranderingen voorstelt voor de omgeving van de voormalige V&D, voor De Wal en het sportveld van TBL.

Verdwijnen V&D biedt kansen

In 2016 is V&D failliet gegaan. Hierna hebben we de uitgangspunten voor het stadscentrum aangepast en opnieuw beschreven in ‘Koers Stadshart’. Centrale uitgangspunten van de Koers Stadshart zijn:

  • een compact stadscentrum met plek voor meer verschillende functies: winkelen, wonen, cultuur, enzovoort.
  • meer beleving in het centrum.

Het verdwijnen van V&D biedt de kans om het gebied V&D - De Wal met nieuwe functies en fraaie, passende bebouwing te ontwikkelen naar behoeftes en wensen van deze tijd.

  • Een compact stadscentrum door nieuwe functies op de juiste plek toe te voegen.
  • Meer beleving in het centrum: de bijzondere architectuur en de uitbreiding van functies met onder andere cultuur en wonen
  • Uitgesproken identiteit en authenticiteit: inspelen op de Osse identiteit en het vermogen om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere stadscentra.
  • Parkeren en bereikbaarheid: dit is vastgelegd in de Visie Centrumring Oss. Daarin beschrijven we hoe we het centrum bereikbaar maken en houden. Voor deze visie heeft de gemeente samengewerkt met bewoners en ondernemers in het centrum.
  • Wonen in het centrum: er is ongeveer 10.000m2 ruimte gemaakt voor woningen, verdeeld over appartementen en stadswoningen. Dat past binnen de toenemende behoefte aan wonen in het centrum en is goed voor de leefbaarheid. Alle woningen bevinden zich binnen het bouwblok van de voormalige V&D, maar vooral aan de zijde van de Carmelietenstraat. Daar komt de geschetste woontoren (10 bouwlagen, circa 35 meter hoog) met hieronder een parkeerkelder voor bewoners van de appartementen en voor werknemers van instellingen en bedrijven in het bouwblok. De ingang van de parkeerkelder is aan de Carmelietenstraat.
  • Meer groen in het centrum: in de Molenstraat (richting Walplein) komt meer groen, onder meer door gebruik van groene afscheidingen bij de (bestaande) terrassen. De Wal richten we in als stadsplein, met het karakter van een groene hof. De Platanen op De Wal blijven staat. Daar komt extra nog extra groen bij en meer plek om te zitten. Ook de nieuwe bebouwing wordt ‘groener’. Zo krijgt het bouwblok een groene patio en de daken krijgen een dakbedekking van planten. Op deze manier wordt de openbare ruimte mooier én dragen we bij aan de Osse klimaatdoelstelling voor meer groen en blauw (water) in het stedelijke gebied (Routekaart Groen en Blauw).

Wat doen we met dit plan?

De ontwikkelingsschets is de basis voor een haalbaarheidsonderzoek. We verwachten dat het onderzoek in december 2017 vastgesteld kan worden. Wanneer het haalbaarheidsonderzoek is vastgesteld, volgt de ruimtelijke ontwikkeling van het plan. Ook is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te herzien. Hiervoor gelden de gebruikelijke procedures voor inzage en inspraak. Uitvoering van het plan is waarschijnlijk niet eerder dan eind 2019.

Op de hoogte blijven?

Binnenkort starten we met een digitale nieuwsbrief. Als u zich daarop abonneert, dan krijgt u automatisch een mail zodra er nieuws is.

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met P. Kuypers via telefoonnummer 14 0412.