Hebt u bouwplannen? Of wilt u uw perceel anders gaan gebruiken?

Wilt u bijvoorbeeld verbouwen of een nieuwe woning bouwen? Of wilt u uw (agrarische) bedrijf uitbreiden? Hieronder leest u wat u eventueel moet doen om uw plannen mogelijk te maken.

Aanvragen omgevingsvergunning

U controleert eerst via de vergunningcheck op het omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als dat zo is, vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Past uw plan niet binnen het Omgevingsplan? Dan noemen we het een vergunning voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Wat zijn uw plannen?

Om te beginnen moet u goed weten wat u wilt. Als u dat nog niet precies weet en advies hierover wilt, kunt u (op eigen kosten) een ruimtelijk adviesbureau of een architect inschakelen.

Gaat u een kleine verbouwing doen aan uw huis, zoals een aanbouw, dakkapel of schuur? Dan kan het zijn dat u hiervoor geen vergunning nodig heeft. Kijk bij Vergunningsvrij bouwen en verbouwen voor meer informatie.

Heeft u wel een vergunning nodig, maar wilt u nog geen definitieve aanvraag doen? Dan kunt u een vooroverleg (conceptaanvraag) indienen. Wij ontvangen dan graag een duidelijke situatietekening en een plattegrond met de bestaande en nieuwe situatie. Dit kunt u samen met het intakeformulier indienen. Soms is het goed als u een deskundig adviesbureau vraagt om uw conceptaanvraag op te stellen. Zo’n bureau weet waarmee u rekening moet houden en kan u adviseren. Zo is de kans groter dat u een positief antwoord van de gemeente krijgt.

Complexe initiatieven worden wekelijks besproken bij de intaketafel.
De intaketafel is een oplossing om de nieuwe wijze van vergunningverlening voor complexe (bouw)initiatieven mogelijk te maken. U beschrijft uw plan en dient dit in. Aan de intaketafel bespreken meerdere specialisten van de gemeente uw plan. Daarna hoort u of uw plan wenselijk of voorstelbaar is. De intaketafel heeft een adviserende rol en neemt geen officiële besluiten.

Afhankelijk van de complexiteit van het plan kunt u een oriënterend gesprek met de regisseur Vergunningen of met Ruimtelijke Ordening maken.

Wat doet de gemeente met uw conceptaanvraag?

Nadat u uw conceptaanvraag hebt ingediend, krijgt u een brief van de gemeente. Daarin legt de gemeente uit of uw plannen passen in het omgevingsplan. Als dit zo is, kunt u met de gemeente overleggen wat u verder moet doen.
Maar passen uw plannen niet in het omgevingsplan? Dan kijkt de gemeente of zij het omgevingsplan voor uw plannen wil aanpassen. Dit is afhankelijk van wat u precies wilt en van bijvoorbeeld het gemeentelijke beleid. In dat geval moet u betalen voor de behandeling van uw conceptaanvraag. De kosten vindt u in de verordening leges 2024.

Wil de gemeente het omgevingsplan aanpassen? Dan maken wij met u afspraken over de verdere gang van zaken, zoals:
• wanneer past de gemeente het omgevingsplan aan?
• wat doet de gemeente, en wat moet u doen?
U moet in ieder geval uw plannen motiveren. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld milieuonderzoeken nodig. U kunt hiervoor een adviesbureau inhuren. De kosten hiervoor moet u zelf betalen.

U betaalt ook de kosten voor het aanpassen van het omgevingsplan. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de uren die de gemeente eraan moet besteden. Het omgevingsplan aanpassen kost meestal tussen de € 10.000 en € 20.000.

Conceptaanvraag indienen

U stuurt uw conceptaanvraag digitaal naar: baliebml@oss.nl

Of per post naar:
Gemeente Oss
Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving
Postbus 5
5340 BA OSS