Geweldsincidenten volgens de Wmo

Onder een geweldsincident verstaat de wet:

• het seksueel binnendringen van het lichaam van een cliënt of
• ontucht met een cliënt en/of
• lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt

veroorzaakt in een ruimte van de aanbieder waar een cliënt aanwezig is door:
• een hulpverlener of
• een andere cliënt van dezelfde instelling.

Zie ook artikel 1.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning