Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Hierbij horen bijvoorbeeld hulp bij opvoeden en opgroeien, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, jeugd-ggz en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Waar kunt u terecht voor hulp en advies?

Voor hulp en advies over een kind kunt u terecht bij uw huisarts, maatschappelijk werker, school, kinderdagverblijf, Centrum Jeugd en Gezin of consultatiebureau. Hebt u meer hulp of gespecialiseerde hulp nodig? Dan zorgen zij er voor dat uw vraag terecht komt bij het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). U kunt ook zelf contact opnemen met het BJG via 088-3742526.

Let op: Hebt u een vraag over een hulpmiddel of aanpassing voor een kind, bijvoorbeeld een rolstoel, driewielfiets of woningaanpassing? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0412. Deze voorzieningen vallen niet onder de Jeugdwet maar onder de Wmo.

Terug naar bovenTerug naar boven

Wilt u hulp bij het gesprek?

Krijgt u een gesprek over uw kind? En wilt u daar graag ondersteuning bij? Dat kan.
Lees meer over cliëntondersteuning

Terug naar bovenTerug naar boven

Hoe werkt het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)?

Bij het BJG werken verschillende hulpverleners samen, zoals de wijkverpleegkundige en een (school)maatschappelijk werker. Zij denken met u mee om een oplossing te vinden. Ze helpen om uw probleem zoveel mogelijk zelf op te lossen, met de mensen uit uw eigen omgeving. Ook zijn er vaak organisaties die kunnen helpen. Blijkt uit het gesprek dat u een voorziening nodig hebt vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u hiervoor bij het BJG een aanvraag indienen.

Terug naar bovenTerug naar boven

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Uw hulpverlener bij het BJG handelt uw aanvraag af. Daarna neemt de gemeente een formeel besluit op uw aanvraag. Dit gebeurt binnen 8 weken na de aanvraagdatum. U krijgt hiervan een brief van de gemeente (een beschikking). Hierin staat welke voorziening u krijgt en waarom.

LET OP: Heeft u een voorziening gekregen op verwijzing van uw arts? Dan krijgt u geen beschikking van de gemeente.

Terug naar bovenTerug naar boven

Welke aanbieders in de regio bieden jeugdhulp?

Op de website jeugdhulpnob.nl vindt u alle aanbieders van jeugdhulp die een contract hebben met de gemeente Oss.

Terug naar bovenTerug naar boven

Wilt u hulp voor uw kind met een persoonsgebonden budget?

Hebt u hulp nodig voor uw kind, en wilt u graag een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u met uw vraag alleen terecht bij het BJG. Aan het krijgen van een PGB zijn voorwaarden verbonden. Het BJG bekijkt samen met u of u hieraan voldoet.
Lees meer over PGB

Terug naar bovenTerug naar boven

Moet u betalen voor jeugdhulp?

Nee, voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage.

Terug naar bovenTerug naar boven

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft?

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft? Of wilt u een nieuwe aanvraag indienen omdat uw indicatie voor jeugdhulp binnenkort afloopt? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin via 088-3742526 of mail naar info@centrumjeugdengezin-maasland.nl. Doe dit liefst zes tot acht weken vóór de einddatum van uw indicatie.

Terug naar bovenTerug naar boven

Heeft u of uw kind vragen of klachten over de jeugdhulp?

Maakt uw kind gebruik van jeugdhulp en heeft u of uw kind vragen of klachten? Dan kunt u gratis een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Lees meer op de website van Zorgbelang Brabant

Terug naar bovenTerug naar boven

Bent u niet tevreden?

Heeft de gemeente een besluit genomen en bent u het daar niet mee eens? Of hebt u al zorg of een hulpmiddel maar bent hier niet tevreden over?
Lees meer over wat u kunt doen als u niet tevreden bent

Terug naar bovenTerug naar boven Terug naar bovenTerug naar boven Terug naar bovenTerug naar boven