Opvang in de buurt

Mantelzorger bent u vaak 24 uur per dag. Dan is het fijn om te weten dat u de zorg af en toe over kunt dragen om zelf even op adem te komen en/of activiteiten voor uzelf te kunnen ondernemen. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden, zoals dagopvang en logeeropvang. Daarover leest u op deze pagina meer.

Activiteiten in de buurt

Kan degene waarvoor u zorgt zelfstandig meedoen met activiteiten? Dan zijn er verschillende activiteiten van ONS welzijn waaraan hij of zij kan meedoen. Kijk voor meer informatie op de website van ONS welzijn: Activiteiten en cursussen en Talentcentrum Oss.

Gespecialiseerde dagopvang

Heeft degene waarvoor u zorgt begeleiding of verzorging nodig tijdens activiteiten? Dan kunt u een aanvraag doen voor gespecialiseerde dagbesteding. Gespecialiseerde dagbesteding is altijd in een groep. Hierdoor zijn er al meteen nieuwe sociale contacten. Afhankelijk van de interesses en de locatie van de dagopvang worden verschillende activiteiten aangeboden. Op een zorgboerderij zijn bijvoorbeeld andere activiteiten dan bij een opvang die zich richt op creatieve activiteiten. Kijk voor meer informatie op de pagina Dagbesteding (Wmo).

Logeeropvang

Met logeeropvang, of kortdurend verblijf, wordt u als mantelzorger voor langere periode ontlast. Soms is dat nodig. Bijvoorbeeld als u opgenomen wordt in het ziekenhuis of als u een keer op vakantie wilt. Logeeropvang is er ook als degene voor wie u zorgt uit het ziekenhuis komt en nog niet thuis kan wonen. Bijvoorbeeld omdat er nog teveel zorg nodig is of als u tijd nodig heeft om uw huis in orde te maken.

Er zijn drie wetten met regelingen voor het kortdurend verblijf.

  • Wet langdurige zorg (Wlz) bij de gemeente
  • Zorgverzekeringswet (Zvw) bij uw zorgverzekering
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de gemeente

We kijken of we logeeropvang kunnen aanvragen via de de Wlz of Zvw. Lukt dit niet? Dan kijken we naar de mogelijkheden van de Wmo.

Wilt u logeeropvang aanvragen? Bel dan naar de Toegang Zorg en Welzijn: 14 0412. Zij kijken samen met u waar u de aanvraag kunt doen. Of kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid – Logeeropvang.

Logeeropvang tot 18 jaar

Ook voor kinderen tot 18 jaar is er logeeropvang. Dat is soms nodig om de gezinssituatie te ontlasten. Zo kunt u broertjes of zusjes eens extra aandacht geven. Of misschien kan uw kind door zijn of haar beperking niet met leeftijdsgenootjes spelen. Logeeropvang kan dan de sociale contacten van uw kind bevorderen.

Wilt u logeeropvang voor uw kind tot 18 jaar aanvragen? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Kijk hiervoor op de website van het CJG. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid – Logeeropvang voor jeugd.